От кого За топик Причина Оценка Дата
romic102 USB-вход или Aux-In на новом Ссангёнг Stavic

Про D+/D- не знал, проглядел, видимо.

+ 2017-06-16 11:51:13
mtm USB-вход или Aux-In на новом Ссангёнг Stavic

спс

+ 2017-06-16 11:18:54